Naše zdravotnické centrum se specializuje jak na konvenční způsoby medicíny, tak uznává i syntézu celostního orientálního medicínského myšlení. Příjemné prostředí našeho pracoviště je toho živým důkazem.

Naše pracoviště

Zdravotnické centrum pod vedením MUDr. Pavla Botha, odborného lékaře s více než 30-ti letou praxí v oboru. Toto zdravotnické zařízení pracuje ve své podobě od roku 1995. Je charakterizováno nejen zvyklým konvenčním způsobem medicíny, ale uznává i  syntézu s celostním orientálním medicínským myšlením, tedy platnost energií Jinu a Jangu v biologických systémech. Výživovou část pracoviště vede zvlášť erudovaný nutriční specialista, vzdělaný i v této energetické oblasti potravin. Zdejší zdravotnické centrum zahrnuje: 1. ambulanci interní, 2. ambulanci diabetologickou, 3. ambulanci obezitologickou, 4. výživu.

1. Ambulance Interní

zabývající se diagnostikou a léčením vnitřních chorob s navazujícím výživovým aspektem léčení.

2. Ambulance diabetologická

řešící cukrovku v diagnostice, určuje typ a příčiny diabetu, aplikuje terapii s příslušným navazujícím výživovým aspektem léčení.

3. Ambulance obezitologická

zabývající se redukcí hmotnosti při úpravě výživových systémů, a to individuelně podle klinického, paraklinického a laboratorního vyšetření každého jednotlivého pacienta. Probíhá v měsíčních cyklech pod vedením odborného lékaře a za pravidelného dohledu nutričního specialisty.

4.Výživa - konzultace

je nedílnou součásti pracovního programu tohoto zdrav. zařízení. Má těsný vztah ke všem uvedeným ambulancím, tedy ke všem nemocem zde léčeným. Respektuje materiální složení stravy, kalorickou hodnotu potravin i základní principy energií Jinu a Jangu v jednotlivých potravinových substrátech. Je hlavní pracovní náplní celého zdejšího zdrav. týmu.

Ambulantní léčba

Kontakt našeho pracoviště

Odborný lékař
MUDr. Pavel Both


Horní 266/73
700 30 Ostrava-Dubina


Telefon: 596 748 173